Hva skal jeg bli når jeg blir stor?

For mange unge nærmer søknadsfrist for videregående utdanning seg,
1. mars må søknad være inne.

Vi vil gjerne rette søkelyset mot et av de minste, men samtidig spennende yrkene – urmakerfaget. Med grunnkurs i Design og Håndverk kan man søke den 1-årige urmakerlinjen på Kongsberg som tilbyr videregående kurs i ur- og instrumentfag. Etter endt årskurs gjenstår to år i lærebedrift før man kan ta svenneprøve som urmaker.

Med dette ligger mange muligheter åpne både i inn- og utland, og vil du vite mer kan du ta kontakt med oss . Her treffer du alt fra urmakermester med tredve års erfaring via storurmakersvenn og til urmakerlærling. Alle har vi nyttig informasjon om utdanningen.

Kjenner du noen som lurer på hva de skal bli når de blir store, så kan du jo dele denne teksten med dem.