Jubileumsur

Jubileumsur til dame og herre
Maurice Lacroix jubileumsur til dame og herre
Når tiden er inne for å påskjønne god innsats

Lang og tro tjeneste, ekstraordinær innsats eller milepæler i bedriftens historie er gode anledninger til å vise sine medarbeidere at de settes pris på. Armbåndsuret er en nyttig og verdifull gave som knytter bånd mellom giver og mottaker – et synlig tegn på anerkjennelse. Tradisjonen med jubileumsur står sterkt i Norge, og oppfattes som en personlig takk til de som får dem.

Anledningene til å gi er forskjellige, derfor tilbyr vi ur i et bredt prisspekter. En gave må gjerne fortelle en historie om den som gir. Hos oss får du hjelp til å finne alt fra tradisjonelle gullklokker, til ur som er nyskapende innen teknikk og design. Gaven gis et personlig preg gjennom inngravering på baklokket.

Tradisjon og trygghet

Hos Urmaker Asklund finner du generasjoner av urmakere. Vi lever av og for tid. Mange år med leveranser av tid til bedriftsmarkedet har gitt oss god erfaring. Vi vet at tiden teller, derfor garanterer vi en rask og sikker levering.

Vårt kundekartotek gir oss opplysninger om tidligere kjøp, slik at bedriftens tradisjoner kan føres videre. Med en inskripsjon vil uret være et varig og personlig minne, derfor besørger vi gjerne gravering.

Dra nytte av vår erfaring, vi hjelper deg å finne klokker som passer din bedrift og dine ansatte. I vår forretning står vi selvfølgelig klar til å hjelpe deg, men vi er også tilgjengelige for veiledning på telefon 72846618 og e-post urmaker@asklund.no.

Regler for gaver i arbeidsforholdet

Gaver fra arbeidsgiver til arbeidstaker gis ofte i forbindelse med markering av runde årstall eller lang ansettelsestid. Innenfor visse rammer og beløpsgrenser er gaver fritatt for skatt.

Arbeidstakere som har jobbet en viss tid i bedriften kan få skattefri gave av arbeidsgiver ved 20 års tjeneste. Etter dette kan slik gave mottas hvert tiende år, og den øvre beløpsgrensen på disse er kr 8 000,-.

I forbindelse med jubileum, merkedager og runde dager er grensen kr 4 000,- pr år.

I følge regelverket er en gave å regne som en ytelse uten vederlag (motytelse). Gaver er i utgangspunktet ikke å regne som inntekt, jf. skattelovens §5-50, tredje ledd. Begrepet «gaver» brukes likevel også i arbeidsforhold hvor arbeidet er motytelsen for gaven. Mindre naturalytelser er i denne sammenheng gitt et skattefritak innenfor fastsatte rammer (skatteloven §5-50, annet ledd). Husk at kun gaver og gavekort er fritatt for skatt – ikke kontanter. Et vilkår for skattefritaket er videre at gaver gis som en generell ordning i bedriften.

For arbeidsgiver er de ovennevnte gavene til ansatte fradragsberettiget i regnskapet. Arbeidsgiver skal heller ikke betale arbeidsgiveravgift på gavene. Her er det imidlertid ett unntak: Julegavene som er begrenset oppad til 1000 kr blir kun skattefrie for mottaker dersom arbeidsgiver selv ikke fører disse til fradrag.

En gave trenger med andre ord ikke å være et jubileumsur, og vi ser at f.eks kikkerter og teleskop også er spennende og ettertraktet for mottaker.
Ta kontakt, så hjelper vi deg å finne noe som passer for akkurat din anledning.